Murhuskjede etablert.

Etter initiativ fra Mestergruppen, Arkitim arkitektkontor i Hamar og Mur-Sentret, ble det nylig etablert en ny murhuskjede: Håndverksmur. Fra tidligere har Murgaardhus vært alene på markedet med hus i mur.
Det er for tiden stor etterspørsel etter murhus, men det har vært svært vanskelig å finne byggefirma eller murmestre som har vært klare til å ta slike oppdrag. "Dette skal vi gjøre noe med", sier Hans Tischbein som er engasjert som midlertidig daglig leder i kjeden. Hele 18 bedrifter har allerede tegnet seg som aksjonærer. Man venter å nå opp i 25 i løpet av vinteren.
Nå settes fokus på å utvikle en huskatalog. Den planlegges å være på markedet ved månedskiftet september/oktober.