Norsk Puss- og Mørtelforening
Medlemsbedriftene
 

NORSK PUSS OG MØRTELFORENING
(13 bedrifter)


Sekretariat: NPMF, c/o Mur-Sentret
Postboks 53 Blindern, 0313 Oslo
Tlf 22 93 07 60, faks 22 60 11 92
E-post: morten@mur-sentret.no

Se foreningens vedtekter : klikk her
Tilsluttet EMO European Mortar Industry Organisation