Ny og enda bedre!

Dimensjoneringsprogram for murverk   Versjon 2.02

MurDim er nå oppgradert og videreutviklet i forhold til NS 3475 2. utgave

Med dette programmet kan du bl.a. håndtere:                                
   -  Dimensjonering av vegger og søyler
   -  Dimensjonering av stabiliserende vegger            
   -  Dimensjonering av bjelker

Programmet håndterer både armerte og uarmerte konstruksjoner i tegl og blokkmurverk.

Prisen for programmet vil være 2500,- + Mva. for fullversjonen
. Har du en tidligere versjon av MurDim kan du bestille en oppgradering til 1500,- + Mva.

Fyll ut skjemaet under for å bestille, eller ring 22 93 07 60

Firma:
Navn/tittel:
Adresse:
Postnr./sted:
e-postadr.:
tlf.:
 
Kryss av: Fullversjon 2500,- + Mva.


Oppgradering 1500,- + Mva.