Ansatte:

Siv. Ing. Morten Langvik, instituttleder

Ledelse, administrasjon, økonomi
Markedsføring av Mur-Sentret
Utvikle og vedlikeholde Murkatalogen
Normarbeid
Sentral godkjenning
Sekretariatsfunksjon NPMF/Piper
Oppdrag
Undervisning
Profilering murverk
Lobbyvirksomhet


tlf dir. 22 93 07 69
mob 478 22 890
morten@mur-sentret.no

Siv. Ing. John Christian Forester

Byggkeramikk
Tekniske detaljer
Undervisning
Oppdrag
Svartjeneste
Tekniske anvisninger
Plan- og bygningsloven
NS 3420


tlf dir. 22 93 07 66
mob. 975 41 834
christian@mur-sentret.no

Eva Nybro Johnsrud, adm. sekr.

Sentralbord
Generelle sekretærfunksjoner
Regnskap
Fakturering
Arkivering
Kurssekretær


tlf dir. 22 93 07 63
mob. 995 81 481
eva@mur-sentret.no

Ing. Mari Flaata, redaktør MUR

Redaktør MUR
Redigering/layout Murkatalogen
Redigering/layout andre publikasjoner


tlf dir. 22 93 07 64
mob. 915 43 355
mari@mur-sentret.no

Ing. Ole Jacob Røysland

All round murverk
IT-ansvarlig
Ansvar hjemmesiden
Digitalisering Murkatalogen
Tekniske tegninger – DAK
Oppdrag
Undervisning
Svartjeneste


tlf. dir 22 93 07 65
975 42 013
ole.jacob@mur-sentret.no

Dr.ing. Tharcisse Baricako

Dimensjonering
NS 3475
MurDim
Undervisning
Oppdrag


tlf. dir 22 93 07 61