Tidsskriftet Mur
Murkatalogen
Nettbutikk
MurDim
Kurs
Spørsmål og svar
Kjellerforum
Skorsteinsgruppen
Puss & mørtel
Murerhåndboka
Nytt fra Mur-Sentret
bethardForskningsveien 3B Postboks 53, Blindern, 0313 oslo Tlf: 22 93 07 60 Fax: 22 60 11 92 E-post: post@mur-sentret.no

 

   Nyheter (hjemmesiden er sist oppdatert 21.12.2006):

 

21.12.2006:
Som følge av styrets vedtak om oppløsning av Mur-Sentret vil vårt
sentralbord og kontoret forøvrig være ubemannet fom 22.12.2006.
De ansatte har generelt fritak fra arbeidsplikt i oppsigelsestiden.
Endelige vedtak om oppløsning vil trolig bli fattet av
Mur-Sentrets generalforsamlinger 24. januar og 28. februar 2007.
I den forbindelse blir det også fattet beslutning om hva som skal
skje med Mur-Sentrets arkiver og aktiva forøvrig. Styret har nedsatt
en komite som arbeider med dette spørsmålet frem til styremøtet 17. januar. mobilbet

Tidsskriftet MUR vil trolig fortsette under tittelen MUR og BETONG.
Mari Flaata er initiativtaker og det første nr er planlagt utgitt i mars 2007.
Hun kan treffes på tlf 915 43 355.
Bladets hjemmeside vil være www.murbetong.no

Andre spørsmål vedrørende avviklingen kan rettes til
daglig leder Morten Langvik på tlf 478 22 890.


Her kan du få en oversikt over de eldste tekniske artikler fra tidsskriftet MUR
helt tilbake fra 1976. Se foreløpig oversikt

Nordic Masonry Meeting 12.-13.10.2006 in Helsinki, Finland
Møtet samlet 84 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland.

Se tilgjengelige engelskspråklige presentasjoner her:

Tor-Ulf Weck: Does the world of designing change?
Morten Langvik: Situation with national annexes to EN 1996 in Norway
Erik Kjær: Situation with national annexes to EN 1996 in Denmark
Väino Voltri: Situation with national annexes to EN 1996 in Estonia
Timo Kalema: Energy directive EN 13790 issues in Housing
Bo G Hellers: The stability phenomenon for slender masonry columns
Enno Rebane: Presentation of statistics and trends in Baltic countries
Tapio Pitkänen: How to gain marked share in small house sector?
Morten Müller: Presentation of marketing campaign for masonry
Tuomas Säkilahti: Contractors going into small house market
Kirsti Sivén: Trends of masonry arcitecture in Nordic countries
Triin Ojari: Trends of masonry arcitecture in Nordic countries
Timo Tikanoja: www.eurocodes.fi - finnish eurocode helpdesk
Anders Lidholm: Dry-stacked masonry
Tomas Gustavsson: Rehabilitation of masonry fasades damaged by corrosion
Minna Korpi: Airtightness of residential buildings
Vesa Räsänen: The use of masonry for interior walls
Aila Alakulju: Fasade with plaster, solutions in Finland
Ari Kettunen: Masonry wall - influence in energy management

Konferansen ble avsluttet med besøk på Housing Fair in Espoo.
Se bildegalleri her http://groups.msn.com/BilderfraEspoo


Bærende murverk - like aktuelt i 2006
Vi har tatt frem noen referansebygg fra vårt arkiv (pdf-link for nedlasting):

Vardåsen skole, Asker
Kontor- og lagerbygg, Midtre Ryfylke Elektrisitetslag
Oddernes kapell, Kristiansand
Mellom-Nes skole, Asker
Helsesenter, Varhaug
Voksen kirke, Oslo
Kontorbygg Hoffsborg, Oslo
Forlegning, Ilseng
Rekkehus i Prinsessealléen, Oslo
Enebolig, Stavern
Åmot kirke, Modum
Akersbakken barnehage, Oslo
Svømmehall, Glittreklinikken
Garveriet hybelhus, Kristiansand
Næringsbygg for Ellos
Terrassehus, Heimdal


Murkatalogens oppdateringer i 2006 forventes å bli klare hos trykkeriet i slutten av november 2006.

Murkatalogen på nett har fått nytt brukernavn og passord!!

Vi informerer om at nettversjonen av Murkatalogen som du finner på www.murkatalogen.no har fått nytt brukernavn og passord.

Det nye brukernavnet og passordet finnes på abonnementsfaktura som 5. okt ble sendt ut til våre registerte abonnenter.


Pressemelding 22.09.2006

Mur-Sentret oppløses

Styret i Mur-Sentret har i møte 20.09.2006 besluttet
å avvikle sin medlemsorganisasjon etter 31 års drift.

Se pressemelding her


Forslag til revisjon av teknisk forskrift 2006

Les Mur-Sentrets høringsuttalelse her

Les vedlegg til høringsuttalelsen fra Mur-Sentret her

Les høringsuttalelse fra BNL her


Murerhåndboka 2005 er desverre utsolgt.
Murerhåndboka 2006 er nå i sluttfasen av revisjonsarbeidet
og beregnes å foreligge til nytrykk i løpet av desember 2006.

Nordic Masonry Meeting
Nordisk murverkstreff avholdes i Helsinki torsdag-fredag 12-13. oktober.
Påmeldingsfrist 11. september 2006. Husk å betille hotell i god tid!

Last ned pdf-invitasjon>>

Last ned pdf-program>>

Last ned påmeldingsskjema i word>>

Forslag til fellesreise med SAS fra Oslo:
Utreise fra Gardermoen onsdag 11/10 kl 19.05 fremme 21.30
Retur fra Helsinki fredag 13/10 kl 18.00 fremme 18.35.

Nordisk forum for bygningskalk møtes i Helsinki 12-13. oktober Se program >>
(NB Oppdatert pr 15.07.2006.) Påmeldingfrist 8. september

Byggnadshyttan på Gotland jubilerer 8. september Se program >>
Påmeldingsfrist 15.8.2006. Se også www.byggnadshyttan.com

Ny brosjyre om puss og maling fra Norsk Puss- og Mørtelforening Last ned >>

Nye konstruksjonsstandarder for murerfaget:

Norsk Standard NS 3475 (mai 2004)
Prosjektering av murkonstruksjoner
Beregnings- og konstruksjonsregler

Norsk Standard NS 3491-12 (desember 2004)
Prosjektering av konstruksjoner
Dimensjonerende laster
Del 12: Laster fra seismiske påvirkninger

Norsk Standard NS-EN 1996-1-1 (mars 2006)
Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
Del 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner

Norsk Standard NS-EN 1996-1-2 (september 2005)
Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

Norsk Standard NS-EN 1996-2 (mai 2006)
Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
Del 2: Valg av materialer og utførelse av murverk

Norsk Standard NS-EN 1996-3 (mai 2006)
Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner
Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerte murkonstruksjoner

Norsk Standard NS-EN 1998-1 (mars 2005)
Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning
Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger


De nevnte standarder kan bestilles fra www.pronorm.no
Nasjonalt tillegg for alle Eurocode-standardene er under utarbeidelse.
NS 3475 (se øverst) kan benyttes inntil mars 2010.


 

Nytt fra Mur-Sentret februar 2006   Les mer>>


Mur-Sentrets nettbutikk er nå lansert!

Her kan man bestille murkatalogen komplett og enkeltanvisninger, tidskriftet Mur og en rekke andre publikasjoner utgitt av Mur-Sentret.


Les mer>>

Ny medarbeider i Mur-Sentret !

Dr.ing. Tharcisse Baricako er ansatt i Mur-Sentret fra 23.01.2006.

Tharcisse er 43 år, utdannet sivilingeniør fra Burundi i 1993 med hovedfag i statikk, konstruksjonsmaterialer og dimensjonering av armert betong og stål. Han arbeidet deretter 3 år ved ingeniøravdelingen ved Fakultet for anvendt vitenskap ved universitetet i Burundi, og var en tid visedekanus ved Fakultetet. Tharcisse har senere tatt dr.grad innen dimensjonering ved institutt for statikk og dynamikk ved Ruhr-Universitet Bochum i Tyskland.


Murkatalogens nye anvisninger 2005


                 

- P2 Murte forblendinger
- P5 Puss på isolasjon og plater
- P7 Grunnmur
- S2 Dimensjonering av murvegger påkjent av vertikalbelastning

Nytt fra Mur-Sentret september 2005    Les mer>>

Kurs: Fliser på betonggulv

Oslo: mandag 28. november 2005

Last ned foredrag:

- Betongelementer som underlag for fliser
- Det optimale betonggulvet
- Flisbransjens løsninger - anvisning P14
- Revidert NS 3420 - Kap. N


Kurs: Riktig bruk av puss og maling

Oslo: tirsdag 29. november 2005

Last ned foredrag:

- Egenskaper for mørteltyper
- Egenskaper for pussunderlag
- Pussbeskrivelser etter NS 3420
- Malingsystemer for murer nå medlem av Mur-Sentret

Nytt fra Mur-Sentret juni 2005    Les mer>>

Norsk Murdag: torsdag 9. juni 2005
      
     
  - Last ned foredrag
       - Liste over påmeldte

Murtvangloven Les mer>>

HMS: Historien om en uheldig murer Les mer>>


er nå medlem av Mur-Sentret
 


er nå medlem av Mur-Sentret

Nytt fra Mur-Sentret mars 2005    Les mer>>

Håndverksmur AS etablert januar 2005  Les mer>>

Murverksprisen 2004 Les mer>>    

Nye vedtekter Les mer>>